|  
پنجشنبه 26 تير 1399
    گالری تصاویر   
English  |   |   | 
 
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 1   مجتبی   قلی بیگی   76301225-39   2310   رئیس اداره درآمد و هزینه       
 2   مصطفی   عبدالعظیمی   76301225-39   2311   کارشناس مالی دانشجویی       
 3   حسین   شریفی راد   76301225-39   2312   رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی       
 4   مصطفی   آقایی دماوندی   76301225-39   2313   کارشناس صندوق رفاه دانشجویی       
 5   خانم   نسبی   76301225-39   2127   کارشناس حسابداری حق التدریس       
 6   حسین   ادبی   76301225-39   2129   رئیس اداره مالی       
 7   خانم   بختیاری   76301225-39   2130   مدیر مالی       
 8   مهدی   توکلی   76301225-39   2131   کارشناس حسابداری هیات علمی       
 9   خانم   فتاح دماوندی   76301225-39   2353   رئیس دبیرخانه      ساختمان اداری، طبقه اول 
 10   خانم   میرزایی   76301225-35   2092   کارشناس حسابداری حق التدریس اساتید       
 11   -   کارشناس دبیرخانه   76301225-35   2327-9 ، 2342   کارشناس دبیرخانه      ساختمان اداری -طبقه اول 
نظرسنجی    |    تماس با ما    |